Auto gas

Korišćenjem autogasa (TNG), možete prepoloviti svoje troškove za 30%-50% jer je autogas upola jeftiniji od benzina i dizela. Takođe je čistiji od bezina i dizela u pogledu štetnih emisija koje nastaju prilikom sagorevanja.

Autogas je najčešći naziv za TNG koji se koristi kao gorivo u SUS motorima. Ista oprema se takođe koristi za slične stacionarne uređaje kao što su generatori.

Autogas nazivaju i ,,zelenim'' gorivom zbog smanjene emisije štetnih gasova (manje od 20% CO2 ). Ima oktansku vrednost između 90 i 110 oktana i enegetsku vrednost između 25.5 MJ po litru (za čisti propan) i 28.7 MJ po litru (za čisti butan).

Prema istraživanjima u Evropi, vozila na TNG emituju 20% CO2 manje od vozila na benzin. CO2, nitrični oksidi i sitne čestice su glavni uzroci problema kao što su loš kvalitet vazduha i globalno zagrevanje.Ista istrživanja pokazala su da je TNG daleko čistiji u pogledu nitričnih oksida, dakle potrebno je 20 vozila na TNG da proizvedu toliko nitričnih oksida koliko 1 vozilo na benzin ili dizel gorivo.

Vozila koja imaju pogon na TNG proizvode manje štetnih emisija od onih koja koriste tradicionalna goriva. Većina TNG vozila su praktično dvostruka po pitanju goriva, tako da okretom prekidača i dalje možete voziti na benzin. Čin ugradnje je ustvari adaptacija na opremi za doziranje benzina motoru. Vrši se na karburatorskim i ubrizgavajućim motorima automobila, skutera, čamaca i agregata. Najmanje promene u tom sistemu su kod karburatorskih motora i motora sa jednom električnom diznom.

Pogodnosti korišćenja autogasa

*smanjeno habanje cilindra

*duži vek ulja i svećica

*30%-50% niža cena goriva

*jeftinije održavanje

*niža emisija toksičnih gasova

*nema čvrstih nesagorelih čestica

U nekim zemljama na zapadu vlade dotiraju ugradnju autogas uređaja, jer investiraju u ekologiju i ekonomiju.

U javnom prevozu u Beču se zbog ekonomičnosti i uticaja na životnu sredinu već 30 godina koristi autogas. Beč sada ima 550 autobusa na gas. Neke evropske zemlje beleže intenzivni rast broja automobila sa pogonom na gas. Tako u Španijivlasti su započele testiranje upotrebe gasa u javnom prevozu u Vljadolidu, gde je potpisan ugovor za prepravku 110 autobusa na gas, nakon čega će se projekat proširiti na 15 najvećih španskih gradova. U velikim gradovima istočne Evrope (Moskva, Kijev, Budimpešta, Prag) doneti su novi zakoni koji autogas tretiraju kao ekološko gorivo.

Šta je naftni gas TNG ?

Tečni naftni gas (TNG), je mešavina nižih zasićenih ugljovodonika-propana (C3H8) i butana (C4H10). U malim količinama sadrži propen, buten i pentan.

TNG se proizvodi u procesu prerade nafte iz prirodnog gasa. Prvi put je proizveden 1910.god. , a u komercijalnu upotrebu ulazi 1912.godine.

Smeša prema godišnjem dobu.

Zbog velike temperaturne zavisnosti pritiska, da bi TNG smeša bila podjednako efikasna i zimi i leti sastav smeše je sezonski promenljiv. Međusobni odnos komponenti je promenljiv u širokom opsegu, 3:1 (zimski meseci) 1:7 (letnji meseci). Kod nas je dugo godina bila uobičajenajedna ista smešaza oba perioda, 35% propana i 65% butana. Prema novim standardima u zimskim mesecima odgovara smeša 75:25 , u prelaznim mesecima 45:55, dok u letnjim i do 12:88.

U toplijim podnebljima je udeo propana manji : u Grčkoj i Turskoj odnos je 20% : 80%; u hladnijim podnebljima taj odnos je veći, u Nemačkoj 70% : 30%, sa tendencijom da se koristi i 100% propan. Od sastava komponenti TNG-a zavisi i količina vazduha potrebnog prilikom sagorevanja u motoru-propan zahteva manje kiseonika.

TNG je lako isparljiv na atmosferskom pritisku. Zato se puni i skladišti pod pritiskom u čelične boce i rezervoare. Tečno agregatno stanje (tečna faza) TNG-a ima veliki koeficijent termičkog širenja pa se mora ostaviti dovoljan prostor za njenu parnu (gasovitu) fazu. To je razlog što se punjenje rezervoara u vozilu ograničava na oko 80% zapremine preko uređaja koji to regulišu. Ako bi se ignorisalo to ograničenje došlo bi do naprezanja rezervoara, do njegove deformacije i zamora materijala i konstrukcije i na kraju do daleko kraćeg garantovanog veka trajanja (garantni rok je 10 god. ). Pritisak na kojem TNG prelazi u tečno stanje zove se pritisak isparenja ili napon pare i zavisi od sastava i temperature, približno 220 kPa(2.2 bar) za čisti butan pri temperaturi od 200C, i oko 2.2 MPa (22bar) za čisti propan pri temperaturi od 550C.

TNG nije otrovan, ali je opasan,može dovesti do gušenja u zatvorenom prostoru prostim istiskivanjem vazduha. Kako smeša TNG nema svoj prirodan miris, da bi se blagovremeno otkrilo njegovo prisustvo on se odoriše, tj. dodaje mu se gas ethanetiol (ima miris sličan kuvanom kupusu ili pokvarenim jajima).

Još neke pogodnosti!

*nivo buke koji proizvode automobili koji rade na autogas je znatno manji od motora na dizel ili benzin

*ukoliko dođe do curenja gasa, TNG brzo isparava tako da ne postoji opasnost od zagađenja zemljišta i vode što nije slučaj kad su u pitanju dizel i benzin

*TNG se može dobiti prirodnim putem, kao dodatni proizvod kod gasnih eksploatacija

Autogas u svetu

Autogas je u širokoj upotrebi u Italiji, Bugarskoj, Holandiji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Ukrajini, Indiji. Jpan u poslednje vreme beleži najveći porast broja automobila sa pogonom na gas. U Japanu sva taxi vozila moraju imati pogon na gas. Na drugom mestu je Italija sa 1.200.000 automobila sa ovakvim pogonom, zatim Holandija sa 800.000 itd. U Tajvanu npr. je počela ugradnja gasnih uređaja u serijskoj proizvodnji dok u Kaliforniji rezolucija o zaštiti životne sredine preporučuje osim električnog pogona i pogon na autogas i metan. Iz svih ovih razloga autogas TNG se smatra gorivom budućnosti.