Atest

Šta je potrebno za Atest?

Dаnа 12.02.2013. godine počeo je dа se primenjuje
Prаvilnik o ispitivаnju vozilа
(„Službeni glаsnik RS”, br. 8/2012 i 13/2013) nа osnovu kogа je
 Agencijа za bezbednost saobraćaja ovlаstila pet prаvnа licа, dа vrše ispitivаnjа, merenjа,
kаo i dа izdаju potvrde o isprаvnosti uređаjа i opreme zа pogon vozilа nа tečni nаftni gаs.

Zаkonom je propisаno dа preprаvku, odnosno pojedinаčnu proizvodnju vozilа može dа izvrši privredno društvo,
odnosno drugo prаvno lice ili preduzetnik.

Da bi se mogao izvršiti Atest i izdati uverenje neophodno je da je prepravka urađena u skladu sa važećim propisima,
i da postoji sva potrebna dokumentacija o ugrađenoj opremi, načinu ugradnje i ustanovi, odnosno licu,
koje je izvršilo prepravku a što utvrđuje komisija pregledom.

Dokumentacija potrebna za Atest:

1. Zahtev za ispitivanje vozila - Obrazac 1
2. Izjava o prepravci vozila izvršenoj ugradnjom uređaja i opreme za pogon na TNG

Za atestiranje vozila na autogas potrebna je Izjava o prepravci vozila od ovlašćenog ugrađivača auto gasa,
 Zahtev za Atest koji popunjava ugrađivač auto gasa, dokumentacija od boce, isparivača i multiventila i kopija saobraćajne dozvole i  lične karte.

Izjava i Zahtev za Atest moraju biti na propisanim obrascima Agencije za bezbednost saobraćaja i moraju biti potpisani i
 overeni od strane ugrađivača. Podaci na Izjavi i Zahtevu moraju biti tačni, a u slučaju neslaganja sa stvarnim stanjem vozilo će biti vraćeno sa Atesta.

Uređaj i oprema koja se ugrađuje moraju biti prihvaćeni od strane Agencije i moraju odgovarati vozilu koje se prepravlja,
 odnosno načinu pripreme gorive smeše:

Za karburatorske motore potrebno je ugraditi klasičan vakumski uređaj;
Za motore sa monopoint ubrizgavanjem, obavezan je Lambda kontrol sistem;
Za motore sa multipoint ubrizgavanjem do 2000 godine sa plastičnom usisnom granom obavezan je sekvencijalni sistem ubrizgavanja;
Za motore do 2000 godine sa metalnom usisnom granom minimum je lambda kontrol sistem;
Za motore ( 2 i 4)  koji imaju lambda sondu i katalizator, a isti su neispravni ili izgrađeni potrebno je ugraditi katalizator
i lambda sondu ili ih popraviti i ugraditi lambda kontrol sistem;
Za multipoint ubrizgavanje posle 2000 godine, bez obzira na usisnu granu, obavezan je sekvencijalni sistem.
Za vozila sa K glavom obavezna je ugradnja zaštite od povratnog plamena.
Ako je atest istekao to može biti zbog:
1. Vremenskog isteka atesta
1.1. Ako je atest rađen na 5 godina, a rok trajanja boce (10 godina) nije istekao potreban je periodični pregled pri čemu
 se vrši produženje atesta do isteka roka trajanja boce.
1.2 Ako je atest rađen na deset godina, a prošlo je pet ili više godina potrebno je uraditi periodični pregled.
2. Ukoliko je istekao rok trajanja boce potrebno je zameniti bocu i izvršiti kontrolni pregled.
U svakom od navedenih slučajeva podrazumeva se da način ugradnje i ugrađena oprema odgovaraju važećim propisima predviđenim
 u Pravilniku o ispitivanju vozila Agencije za bezbednost.

Rok trajanja rezervoara za gas je deset godina. Po isteku ovog roka trajanje rezervoara se ne može produžiti, odnosno rezervoar mora biti zamenjen.

Prepravke potrebne za produženje atesta

Za produženje atesta neophodno je način ugradnje i opremu prilagoditi Pravilniku o ispitivanju vozila u pogledu Naćina montiranja opreme
 (pomoćni držači za rezervoar, udaljenost od izduvnog sistema, učvršćenje komponenti) zamene opreme i materijala koji nemaju homologaciju
 i propisanu dokumentaciju.

U slučaju zamene rezervoara (zbog dotrajalosti, oštećenja ili ako nemaju homologaciju) neophodno je da na novom rezervoaru bude ugrađen
 multiventil sa elektromagnetnom špulnom.

Ukoliko se zameni rezervoar, a sve ostalo je u skladu sa Pravilnikom, može se produžiti važenje atesta do 5 godina a u zavisnosti
0d roka trajanja rezervoara.

Ne može se izvršiti produženje atesta ukoliko ne postoji dokumentacija o prethodnom atestu ili ugrađenoj opremi bez obzira što u
 saobraćajnoj dozvoli postoji napomena da je vozilo sa pogonom na gas.

Ne može se izvršiti produzenje atesta uveženog vozila sa opremom na autogas ukoliko o istom ne postoji potrebna dokumentacija.

Izgradnja uređaja i opreme za pogon na auto gas

Ukoliko, iz bilo kog razloga, vlasnik vozila neće više da koristi uređaj za pogon na auto gas potrebno je uraditi izgradnju uređaja.
 Ovo može da obavi privredno društvo, odnosno drugo prаvno lice ili preduzetnik. Izgradnja uređaja za pogon na auto gas se vrši tako
 što se vozilo vrati u stanje pre ugradnje, a ugrađivač da izjavu o izgradnji uređaja i opreme navodeći o kojoj se opremi radi.
 Ugrađivač zatim vlasniku vozila popunjava zahtev i upućuje ga na atest.